Dr. Koos Jansen, UMCU Utrecht

Sinds 2000 ben ik als kinderarts-intensivist werkzaam op de kinder-IC van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis [WKZ] te Utrecht. Onze kinder-IC is een van de acht kinder-IC’s in Nederland en met ruim 750 opnames per jaar, waarvan 70 % van de patiënten wordt beademd, een van de grootste. Met een toegewijd team van kinderartsen, kinder-anesthesiologen, chirurgen en verpleegkundigen behandelen we ernstig zieke kinderen in midden Nederland; van pasgeboren kinderen met een ernstige hartafwijking tot jongeren van 18 jaar na een ongeluk. In het WKZ bevindt zich een van de vier kinderhartcentra van Nederland evenals een van de vier Centra voor Thuisbeademing. Daarnaast is er een intensief beenmergtransplantatie programma. Al deze afdelingen maken intensief gebruik van de zorg op onze kinder-IC. Onze afdeling heeft de beschikking over een modern patiënten informatie- en afsprakensysteem, zodat we voortdurend en volledig zijn geïnformeerd over alle aspecten van onze patiënten.

Dr. Heleen Bunker-Wiersma, LUMC Leiden

Sinds januari 2011 werk ik als kinder-intensivist op de Intensive Care voor Kinderen van het LUMC, Leiden. Deze intensive care heeft zich gespecialiseerd in de postoperatieve zorg voor cardio chirurgische patiënten. Voor de optimale behandeling van deze patiënten, die veelal een ernstige aangeboren hartafwijking hebben, werken we nauw samen met de kindercardiologen en de thoraxchirurgen. Behalve deze patiëntengroep is een deel van onze patiënten afkomstig van de kinder hemato-oncologie en de algemenen pediatrie, waarbij wij ook een regiofunctie hebben voor Leiden en omgeving. Mijn specialisatie tot kinderarts en later subspecialisatie tot kinder-intensivist heb ik in het AMC afgerond. In 2006 ben ik gepromoveerd aan de UvA op farmacologisch onderzoek bij kinderen. Geneesmiddelen onderzoek voor kinderen heeft inmiddels een belangrijke plek gekregen op de maatschappelijke agenda. Echter, voor een groot deel van de geneesmiddelen die wij aan kinderen toedienen op de Intensive Care, ontbreekt gedegen wetenschappelijk onderzoek. Om een kind een optimale behandeling te kunnen geven is farmacokinetisch en farmacodynamisch onderzoek essentieel. Samenwerking met de andere kinder IC’s is de sleutel tot succes voor het doen van goed wetenschappelijk onderzoek. Ik zet mij daar graag voor in!

Dr. Job van Woensel, AMC Amsterdam

Ik ben Job van Woensel, kinderarts en sinds 1997 een van de intensivisten op de Intensive Care voor Kinderen in het Emma kinderziekenhuis / AMC in Amsterdam. Ik vind mijn werk zeer uitdagend en bevredigend; je moet technisch zijn, snel kunnen beslissen en handelen, maar juist ook rustig kunnen blijven in acute situaties. Het is zeer bevredigend om – letterlijk – levensreddend werk te kunnen doen. Daarnaast vind ik de psychologie van de omgang met ouders en de ethiek van ons handelen uitdagende aspecten van mijn werk. Het is team work en dat is geweldig want samen bereiken we heel veel, blijkt steeds maar weer. Dat geldt ook voor SKIC en het Network of Excellence: door de handen met alle intensive care afdelingen in Nederland ineen te slaan om de zorg voor de levensbedreigend zieke kinderen steeds verder te verbeteren hebben wij iets fantastisch op de kaart gezet! Twitter: @JobvanWoensel1

Dr. Matthijs de Hoog, Erasmus MC Rotterdam

Ik ben kinderarts-intensivist en werk sinds 1996 op de IC Kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Onze afdeling is een grote IC waar 1700 kinderen per jaar worden opgenomen. Het werken met kritisch zieke kinderen is en blijft een uitdaging waar je elke dag weer voor verrassingen en vragen staat. Naast het klinische werk vind ik het dan ook erg belangrijk om nieuwe kennis te vergaren en te delen. Als opleider kinder IC hou ik me met het 2e bezig en als wetenschappelijk onderzoeker met het eerste. Ik ben speciaal geïnteresseerd in veilige en effectieve geneesmiddelen voor onze kinderen en hou me daar in de breedte mee bezig. Samen met andere kinder IC’s in Nederland kijken we nu naar het juiste gebruik van slaapmedicatie op de kinder IC. De resultaten van ons onderzoek worden opgenomen in het landelijk digitale geneesmiddelboek voor kinderen (www.kinderformularium.nl) waar ik eindredacteur van ben.

Dr. Joris Lemson, UMCN Nijmegen

Huidige positie: Medisch manager kinder intensive care. Afdeling intensive care geneeskunde, UMC St Radboud te Nijmegen. Joris Lemson voltooide zijn geneeskunde opleiding aan de Rijksuniversiteit van Utrecht in 1988. In de volgende jaren was hij werkzaam als arts-assistent chirurgie en intensive care in respectievelijk Amersfoort en Nijmegen. Van 1992 tot 1999 voltooide hij achtereenvolgens de opleiding anesthesiologie en intensive care aan het UMC St Radboud. Vanaf 1999 is Joris Lemson werkzaam geweest als anesthesioloog en intensivist bij de afdelingen anesthesiologie, intensive care en het helikopter mobiel medisch team van het UMC St Radboud. Sinds 2008 is hij fulltime werkzaam op de kinder intensive care waar hij tevens medisch manager is. Naast zijn werkzaamheden voor het UMC St Radboud is Joris Lemson instructeur en course director van de APLS cursus van de Stichting Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SSHK). Naast patientzorg is Joris Lemson geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar hemodynamiek en hemodynamische monitoring bij kritisch zieke kinderen. Dit heeft geleid tot zijn promotie (Advanced hemodynamic monitoring in critically ill children) in 2010. Momenteel wordt dit onderzoek onder zijn leiding verder uitgebreid en uitgevoerd door meerdere promovendi. Hij is internationeel expert op dit gebied en geeft regelmatig presentaties over dit onderwerp. Joris Lemson is sinds 2011 voorzitter van de sectie naar hemodynamiek en aangeboren hartafwijkingen van de Europese organisatie van kinder- en neonatale intensive care (ESPNIC). Als laatste is Joris Lemson direct betrokken bij het verder verbeteren van patientveiligheid met betrekking tot menselijk falen en menselijke fouten op de intensive care. Hiertoe is hij instructeur bij de (kinder) intensive care simulatie training en is verantwoordelijk voor het verder verbeteren en implementeren van crew resource management (CRM) op de afdeling intensive care. Twitter: @jorislems

Dr. Martin Kneyber, UMCG Groningen

Dr. Martin Kneyber (1972) is als kinderarts-intensivist verbonden aan het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. Kneyber studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1998, en voltooide zijn opleiding tot kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2003. Hij is sinds 2005 geregistreerd als kinderarts-intensivist. Hij promoveerde in 2000 aan de Erasmus Universiteit. Dr. Kneyber is voorzitter van de sectie Respiratory Failure van de European Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Ook is hij lid van een commissie die zich bezig houdt met het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van acuut longlijden bij beademde kinderen, en is hij voorzitter van de stuurgroep kunstmatige beademing bij kinderen van de ESPNIC. Het wetenschappelijk onderzoek van dr. Kneyber is vooral gericht op basale en klinische aspecten van kunstmatige beademing bij kinderen. Het basale onderzoek bestaat uit het bestuderen van de gevolgen van kunstmatige beademing op belangrijke organen in het lichaam zoals de longen en het hart. Het klinische onderzoek is gericht op een beter begrip van het functioneren van de gezonde en zieke longen tijdens kunstmatige beademing, en wat de gevolgen hiervan zijn op de langere termijn. Dr. Kneyber publiceert regelmatig in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften en tekstboeken op het gebied van kinder intensive care.

Dr. Marc van Heerde, VUmc Amsterdam

Ik ben Marc van Heerde, kinderarts en sinds 2006 een van de intensivisten op de Intensive Care Kinderen van VUmc. Onze IC Kinderen biedt zorg aan een zeer gevarieerde patiëntengroep, en dat maakt elke dag anders. Ik vind het werk als kinderarts-intensivist enorm uitdagend door de grote diversiteit aan patiënten. Van pasgeborenen tot pubers met een acute of chronische ziekte. Elke twee jaar organiseert de IC Kinderen van VUmc een terugkomdag met allerlei leuke activiteiten voor kinderen die op onze afdeling zijn opgenomen. Het is mooi om deze kinderen samen met hun broertjes, zusjes en familie terug te zien. Deze dag maakte elke keer weer zichtbaar hoe belangrijk het werk is dat we op de IC Kinderen verrichten. Na het horen van alle verhalen op deze dag wordt ook elke keer weer de enorme impact van een opname duidelijk. Hier ligt een grote uitdaging. Er is echt wetenschappelijk onderzoek nodig om de behandeling van kinderen op een intensive care te verbeteren. Bijvoorbeeld onderzoek naar het optimaliseren van medische technieken, medicijnen, ethiek, psychologische ondersteuning en niet in de laatste plaats onderzoek naar lange termijn effecten van een intensive care opname. Hier biedt Stichting Kinder Intensive Care (SKIC) en geweldige kans om de onderzoekskracht van alle acht Nederlandse kinder IC’s te bundelen. Het onderzoek van de IC Kinderen van VUmc zelf richt zich vooral op het verbeteren van technieken voor kinderen die ademhalingsondersteuning nodig hebben. Daarnaast participeren we in verschillende studies die vanuit de andere kinder IC’s geïnitieerd zijn.

Dr. Dick van Waardenburg, MUMC Maastricht

Info volgt.