Geschiedenis

Kinder Intensive Care is een relatief jonge discipline; wereldwijd zijn pas in de 70-er jaren van de vorige eeuw de eerste Intensive Care-afdelingen opgezet. Veel handelingen en behandelingen op de IC voor Kinderen zijn overgenomen van de intensive care afdelingen voor volwassenen.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen

Kinderen zijn echter geen kleine volwassenen en van veel richtlijnen en behandelingen op de IC voor Kinderen ontbreekt de wetenschappelijke basis. Dit moet beter worden en daarvoor is nog veel gedegen wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarnaast moeten we constant proberen de overlevingskansen van de kinderen die zijn opgenomen op de Intensive Care-afdeling te verbeteren. In de beginjaren van de Intensive Care-geneeskunde voor kinderen overleed vaak wel 50% van de opgenomen kinderen.

Betere overlevingskansen creëren

Er is weliswaar in de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt, maar nog altijd overlijdt 5% van de kinderen tijdens opname op een Intensive Care-afdeling. Dit is een gemiddelde; bij 20% van de opgenomen kinderen (dat zijn in Nederland alleen al 800 kinderen per jaar!) is het risico op overlijden tussen de 5 en 30%. Dit is erg hoog. Wij willen dan ook alles in het werk stellen om dit te verbeteren en nog meer kinderen te helpen overleven.