Psychische gevolgen

Een Intensive Care-opname heeft een enorme impact op het psychosociale welzijn van het zieke kind. Maar ook voor het betrokken gezin en de ouders is het een intensieve tijd.

Voor ouders

Ouders van wie een kind op de IC voor Kinderen is opgenomen, worden regelmatig geconfronteerd met slecht nieuws. Zij beleven de opname zeer intensief en geven aan vaak in een roes te leven. Psychische klachten manifesteren zich vaak pas maanden later. Uit onderzoek op de IC voor Kinderen van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam blijkt dat 30% van de ouders na de Intensive Care-opname van hun kind, kenmerken heeft van Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit onafhankelijk van de ernst van de ziekte. PTSS kan zich uiten in depressiviteit, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, herbeleving of vermijdingsgedrag.

Voor kinderen

Over het voorkomen van PTSS bij kinderen en de risicofactoren is recent een oriënterend vooronderzoek gestart. Het is nu nog te vroeg om hierover definitief uitsluitsel te geven.