Wat is een kinder IC?

Een Kinder Intensive Care is een gespecialiseerde afdeling waar kinderen van alle leeftijden met een levensbedreigende ziekte worden behandeld. Met intensive care behandelingen wordt de functie van belangrijke organen geheel of gedeeltelijk overgenomen. De grootte van de afdeling verschilt per academisch centrum. Het aantal opnamen per jaar ligt tussen de 350 en 650 per centrum en de ligduur varieert van een paar dagen tot wel een jaar. In totaal gaat het om 5.000 kinderen per jaar die op de kinder intensive care afdeling opgenomen worden.

Overname van orgaanfuncties

Op de kinder intensive care afdeling worden kinderen opgenomen waarvan de gezondheidstoestand een continue bewaking, correctie of overname van de vitale functies vraagt. Denk aan beademing, nierfunctie vervangende therapie, drukmetingen, toedienen van bloeddruk ondersteunende medicijnen, etc.

Een kwetsbare patiëntengroep

Kinderen die op een Intensive Care-afdeling worden opgenomen variëren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 80% van de kinderen die opgenomen wordt, is jonger dan 4 jaar. Een groot deel van de patiënten heeft een bijzondere of zeldzame aandoening. Vaak worden de kinderen doorgestuurd vanuit een ander specialisme binnen het medisch centrum, vanuit een algemeen ziekenhuis in de regio of soms van ver daarbuiten. Zelfs vanuit het buitenland. Vanzelfsprekend wordt ook daar goede geneeskunde zorg verleend. Maar soms is er meer of specifiekere zorg nodig die een algemeen ziekenhuis niet kan leveren. In zo’n situatie worden kinderen overgebracht naar een Universitair Medisch Centrum. De ligduur van de kinderen op de kinder intensive care varieert van een paar dagen tot wel een jaar

Specialistische ambulance

De kinderen worden soms per ambulance gehaald door een arts en een verpleegkundige van de IC voor Kinderen. Deze Mobiele Intensive Care Unit (MCIU) is een speciaal voor kinderen uitgeruste ambulance die de veiligheid en stabiliteit van het ernstig zieke kind waarborgt.