Onderzoeken Network of Excellence

 
 

DSI studie

Daily Sedation Interruption studie. Kinderen die kunstmatig moeten worden beademd worden met continue infusie in licht narcose gehouden om dit te kunnen verdragen. Deze langdurige narcose kent veel bijwerkingen waaronder het optreden van ontwenningsverschijnselen en mogelijk langere noodzaak van beademing. Met de DSI studie hebben we onderzocht of we met dagelijkse onderbreking van de narcose middelen korter kunnen beademen en minder bijwerkingen optreden. Dit bleek echter niet het geval.

status

De studie is gepubliceerd in
Intensive Care Med.

Fianciering

De DSI studie is voor het grootste
deel gefinancierd door ZonMw

 

STATIC studies

Een astma-aanval is bij kinderen een veel voorkomende reden om op de Intensive Care te worden opgenomen. Bij een dergelijke aanval worden de kinderen onder andere behandeld met ventolin, een luchtwegverwijder die in het infuus wordt gegeven. In de STATIC studie onderzoeken we wat het beste behandelschema met ventolin is bij kinderen met een astma aanval.

Status

De STATIC studie is gestart in 2017 en heeft een looptijd van 2-3 jaar.

Fianciering

De STATIC studie is ten dele gefinancierd uit
een donatie van de stichting Ammodo.

 

Fluid studies

Kritiek zieke kinderen die moeten worden opgenomen op een intensive care en kunstmatig moeten worden beademd neigen erg naar het overmatig vasthouden van vocht. In medisch jargon heet dit oedeem. Er zijn sterke aanwijzingen in de literatuur dat dit een negatief effect heeft op de duur van de opname op de intensive care en zelfs de mortalitieit. Met deze fluid studie onderzoeken we wat het optimale vochtbeleid is bij kritiek zieke kinderen, zo min mogelijk maar ook weer niet te weinig.

Status

De fluid studies zijn in een pilot
fase en lopen vanaf 2016.

Fianciering

De fluid studies worden gedeeltelijk gefinancierd door een donatie van de stichting Ammodo

 

PALVOS studie

Met de PALVOS studie hebben we tot doel te onderzoeken hoe we de bloedsomloop bij kritiek zieke kinderen het beste kunnen monitoren. Door middel van eenvoudige non-invasive metingen kunnen we heel goed bekijken hoe de bloedsomloop bij kinderen gesteld is.

Status

Door persoonlijke omstandigheden van de hoofdonderzoeker is de PALVOS studie echter voortijdig afgebroken.

Fianciering

De PALVOS studie werd gefinancierd vanuit eigen middelen.

 

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde

Met dit project willen we bijdragen aan concrete verbeteringen in het overleg- en besluitvormingsproces met naasten binnen de intensive care. Allereerst door een gedetailleerd inzicht te krijgen in hoe op dit moment met naasten gesproken wordt over beslissingen om al dan niet af te zien van een levensverlengende behandeling en in de factoren die een gezamenlijk overlegproces belemmeren of juist bevorderen. Dit doen we op basis van audio-opnames van real life gesprekken.

Status

Deze studie is in de zomer van 2017 gestart

Fianciering

Gefiancierd door een subsidie van ZonMw

 

PAN studie

Neuromusculaire blokkade bij kinderen die kunstmatig moeten worden beademd vanwege een shock long (ARDS). Uit studies bij volwassenen met ARDS die kunstmatig moeten worden beademd is gebleken dat zij een betere uitkomst hebben als zij - tijdelijk voor de duur van de beademing - een middel krijgen daardoor zij niet meer kunnen bewegen (spierverslapping). In deze studie willen we onderzoeken of dit ook bij kinderen geldt waarbij we kijken of de kinderen die deze verslapping kregen een jaar na de opname op de IC minder ademhalingsproblemen hebben.

 

GBS studie

Het Guillain-Barre syndroom (GBS) is een neurologische aandoening die gepaard gaat met een toenemende spierzwakte en verlamming en meest waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een afweer reactie tegen bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg in aansluiting op een infectie met een virus of bacterie. Soms is deze - tijdelijke - verlamming zo heftig dat de ademhaling moet worden ondersteund of overgenomen door kunstmatige beademing op een PICU. Omdat we niet goed weten hoe groot dit probleem precies is, wat de uitkomst is van de kinderen met GBS en hoe zij worden behandeld willen we met deze studie alle kinderen die opgenomen zijn geweest en worden opgenomen met GBS nauwkeurig in kaart brengen.

 

AE studie

Alle kinderen die worden opgenomen op de PICU worden op een gestandaardiseerde manier gescoord om in te schatten hoe ziek zij zijn en meer specifiek hoe groot het risico op overlijden is. Met de Adverse Event (AE) studie willen zeer gedetailleerd onderzoeken waarom kinderen die op grond van deze eerste score een laag risico maar toch overlijden tijden de PICU opname.

Deze studie is geïnitieerd vanuit de PICE werkgroep en wordt gefinancierd met eigen middelen.

Status

De PAN studie is in de zomer van 2017 gestart

Fianciering

Gefinancierd door ZonMw.