Andere manieren

U kunt SKIC ook op andere manieren steunen.

 • Steun als vrijwilliger

 • Steun als stichting

 • Steun als bedrijf

 • Kom in actie

 • Feesteen en evenementen

 • Fonds op naam

 • Testament

 • Notariële akte

Steun SKIC als vrijwilliger

Wij zijn heel hard op zoek naar vrijwilligers. Er zijn allerlei zaken waar u SKIC bij kunt helpen. Wellicht wilt u vanuit huis wat doen, wilt u SKIC steunen bij het opbouwen van naamsbekendheid door het organiseren van free publicity, kunt u helpen met de fondsenwerving, helpen bij een actie of bent u administratief een kei en wilt u die kwaliteiten voor SKIC inzetten. U kunt zowel eenmalig als structureel iets voor SKIC doen. Meld u dan aan als vrijwilliger.Aanmelden Vrijwilliger

Steun SKIC als stichting

SKIC is op zoek naar stichtingen die SKIC middels finaciële support helpen bij het verwezenlijken van onze doelstellingen. Wellicht dat de doelsteling van uw stichting past bij het werk van SKIC. Wij kunnen een op uw stichting afgestemd projectvoorstel doen. Ook is het mogelijk dat wij bij u langskomen, indien gewenst met een kinder intensivist, waarbij wij de onderzoeken nader toelichten en de mogelijkheden bespreken.

Steun SKIC als bedrijf

Wilt u zich ook met uw bedrijf inzetten voor SKIC door het doen van een donatie, het organiseren van een actie of evenement of door de inzet van personeel? Neem contact met ons op.Aanmelden organisatie

Kom in actie

U kunt zelf een actie voor SKIC organiseren. Je kunt het zo gek niet bedenken, van bridge drive, huiskamerconcert, garage sale, veiling, benefietdiner tot en met golftoernooi.Ik kom in actie

Feesten/evenementen

Viert u bijna uw pensioen, bent u jarig of wordt er een kleinkind geboren? Dan heeft u er wellicht al eens aan gedacht geld te vragen voor SKIC in plaats van cadeaus. Op deze manier helpt u, met anderen, kinderen overleven, is dat geen mooie gedachte? Wellicht organiseert u een bestaand evenement, waar nog geen goed doel aan verbonden is. Heeft u er weleens aan gedacht om SKIC hieraan te verbinden? Dat geeft een maatschappelijk tintje aan uw evenement en kan daardoor van waarde zijn voor uw doelgroep. Tegelijkertijd helpt u kinderen overleven.

Een fonds op Naam

Indien u SKIC structureel wilt steunen met een grotere gift, op een manier die heel persoonlijk is, dan kunt u een Fonds op Naam voor SKIC oprichten. U draagt dan voor minimaal vier jaar structureel bij aan het verbeteren van de zorg aan het levensbedreigend zieke kind. Met uw steun kunnen meer kinderen overleven. Een Fonds op Naam wordt apart geadministreerd bij SKIC. U kiest zelf een naam voor uw fonds. Ook kunt u bepalen of uw fonds ten dienst komt van de Stichting in het algemeen, omdat u erop vertrouwt dat wij het beste weten waar uw geld op dat moment het hardst nodig is. Of u kiest ervoor zelf te bepalen aan welk onderzoek uw geld wordt besteed. Een onderzoeksproject of onderzoek plaats heeft gemiddeld een looptijd van vier jaar. Dit komt overeen met de minimale duur van een fonds op naam. Deze minimale looptijd maakt het mogelijk dat uw giften vanuit uw fonds op naam bij de belastingdienst volledig aftrekbaar zijn. Wat is een Fonds op Naam:

 • Een zeer persoonlijke manier om de Stichting Kinder Intensive Care te steunen.

 • Een eenvoudige manier om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg aan het kind, dat levensbedreigend ziek is en is opgenomen op een intensive care afdeling.

 • U bepaalt zelf aan welk onderzoek u geld wordt besteed.

 • Eens per jaar ontvangt u een rapportage over de status van het onderzoeksproject.

 • Eens per jaar wordt u uitgenodigd om in een van de academische ziekenhuizen samen met andere bijzondere donateurs van SKIC een lezing bij te wonen. Het stelt u in staat vragen te stellen en u hoort rechtstreeks van de artsen wat de vooruitgang van de kinder intensive care is.

 • U wordt, indien gewenst, apart vermeld in SKIC jaarverslag.

 • Het bedrag van schenking is voor particulieren volledig aftrekbaar.

Het oprichten van een Fonds op Naam is mogelijk met een minimum schenking van € 40.000,- voor 4 jaar. Wilt u meer informatie over het oprichten van een Fonds op Naam? Neem dan contact op met Tanja Keijzer voor een persoonlijke afspraak viatanja.keijzer@stichtingkinderic.nlof +31 (0) 6 52341305.

Testament

In uw testament kunt u SKIC als begunstigde opnemen. Op deze manier steunt u kinderen die op een kinder IC vechten voor hun leven, ná uw leven. Dit kan middels een legaat of erfstelling. Uw notaris kan u hier meer over vertellen. SKIC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen successierechten hoeven te betalen over het bedrag dat u SKIC nalaat. Wilt u meer informatie over testamenten en SKIC? Neem dan contact op met Tanja Keijzer voor een persoonlijke afspraak viatanja.keijzer@stichtingkinderic.nl of +31 (0) 6 52341305.

Notariële akte

U kunt SKIC structureel en fiscaal aantrekkelijk steunen door het schenken via een notariële akte. Een schenking via notariële akte is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U gaat de akte voor minimaal vijf jaar aan, waarin u een vast bedrag per jaar schenkt, met een minimum gift. De notariële akte kunt u laten opmaken bij een notaris. Indien gewenst, kan SKIC dit voor u organiseren of u hier desgewenst meer informatie over geven. Neem contact op viatanja.keijzer@stichtingkinderic.nl of +31 (0) 652341305.

Gelabelde donatie

U kunt ook aan een specifiek onderzoek doneren. Dan komt uw donatie voor 100% bij het betreffende onderzoek van uw keuze terecht. Wilt u meer informative over de lopende onderzoeken, neem dan contact met ons op.Informatie over gelabelde donatie