Kwaliteit van leven

Overleven alleen is niet genoeg! Intensive Care-behandelingen zijn zwaar en kunnen met name bij kinderen zeer schadelijke effecten hebben. Het is zaak deze behandelingen zo kort mogelijk en vooral ook veilig toe te passen. En ze verder te verbeteren. Kinderen die overleven, mogen niet inboeten op de kwaliteit van hun leven door een Intensive Care opname. We verduidelijken dit aan de hand van twee voorbeelden:

1. Meningokokken-ziekte

Dit is een dodelijke vorm van bloedvergiftiging bij kinderen die gepaard gaat met een verminderde doorbloeding van de ledematen, die daardoor kunnen afsterven. Jaarlijks worden tientallen kinderen met ernstige meningokokken ziekte op een van de intensive care afdelingen opgenomen. Met de verbeterde technieken van de afgelopen decennia lukt het gelukkig steeds vaker om deze kinderen te laten overleven. Nog te vaak echter boeten de overlevende kinderen ernstig in op de kwaliteit van leven, omdat (delen van)hun ledematen moeten worden geamputeerd.

2. Kunstmatige beademing

Kunstmatige beademing is zonder twijfel dé mijlpaal van de Intensive Care geneeskunde; ontelbare levens van kinderen zijn gered door deze techniek en dus kan er geen moderne intensive care afdeling zonder kunstmatige beademing bestaan. Maar ook al is kunstmatige beademing levensreddend, het blijft een buitengewoon onnatuurlijke techniek die de longen van kinderen ernstig kan beschadigen. Alles moet erop gericht zijn kunstmatige beademing zo kort mogelijk te laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor andere typische Intensive Care behandelingen. Van veel levensbedreigende ziekten, maar ook van Intensive Care behandelingen is echter nog onvoldoende bekend wat de schadelijke effecten op de lange termijn zijn. Juist bij kinderen kunnen deze schadelijke effecten veel grotere gevolgen hebben dan bij volwassenen. Mede vanwege het feit dat kinderen nog in de groei zijn.