Zeven Kinder IC’s

Kinder intensive care afdelingen in de academische medische centra De Kinder intensive care afdelingen zijn gehuisvest in de 8 universitaire medische centra die Nederland kent. Dit zijn:

Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ/AMC)

In het Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ/AMC) is de zorg voor patiënten buitengewoon divers en vooral ook complex. Het EKZ/AMC heeft ook een regiofunctie. Dit maakt het EKZ/AMC, met zijn vele culturen en religies, tot een interessant kinderziekenhuis . Het EKZ maakt deel uit van het Academisch Medisch Centrum (AMC), waarin academisch ziekenhuis en medische faculteit zijn geïntegreerd. Vanaf 2005 ondergaat het EKZ/AMC een complete zorgvernieuwing en verbouwing : De Metamorfose. Iedere afdeling zal geheel vernieuwd worden naar de meest moderne inzichten waar het kind en zijn/haar familie n de medewerkers centraal staan. Zo zal ook de Intensive Care Kinderen verbouwd worden.
GA NAAR AMC.NL

Erasmus MC Rotterdam

De intensive care kinderen van het Erasmus MC-Sophia is een grote algemene kinder IC met 27 IC bedden verdeeld over 4 units en 6 HC bedden. De ICK heeft als speerpunten kinderthoraxchirurgie, aangeboren chirurgische afwijkingen kinderneurologie/neurochirurgie. Daarnaast heeft de ICK een supra regionale functie voor hernia dirafragmatica (gat in het middenrif), schedelafwijkingen, hartfalen en harttransplantatie bij kinderen en ondersteuning van ademhaling en bloedsomloop met een kunstlong en steunhart. Het onderzoek van de ICK focust zich op aangeboren afwijkingen, pijn en sedatie, geneesmiddelen en lange termijn follow-up.
GA NAAR ERASMUSMC.NL

UMC Leiden

Op de Intensive Care Kinderen (ICK) van het Leids Universitair Medisch Centrum worden met 12 bedden per jaar meer dan 400 patiënten opgenomen. Congenitale hartchirurgie en beenmergtransplantatie bij kinderen zijn speerpunten van het LUMC. Dit betekent dat er veel kinderen liggen na complexe hartchirurgie. Deze kinderen worden vaak op jonge leeftijd geopereerd waardoor er relatief veel zuigelingen en peuters op de IC-kinderen in Leiden zijn opgenomen.
GA NAAR LUMC.NL

UMCG Groningen

Het Beatrix Kinderziekenhuis maakt deel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen [UMCG]. De Kinder IC heeft in Noord Nederland een grote regionale functie en biedt vrijwel het gehele pakket aan zorg voor kinderen met levensbedreigende aandoeningen. Het is het bovendien het enige centrum in Nederland waar levertransplantaties en dunne darmtransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd. Daarnaast is congenitale hartchirurgie en de zorg voor kinderen met pulmonale hypertensie een speerpunt. Het onderzoek van de afdeling is gericht op kunstmatige beademing met als doel om een beter begrip te krijgen wat de (langere termijn) effecten van beademing zijn op de longen van opgroeiende kinderen en hoe we de beademing zo individueel gericht mogelijk kunnen instellen.
GA NAAR UMCG.NL

VUmc Amsterdam

De afdeling IC-kinderen van het Vu medisch centrum is onderdeel van de kinderkliniek. Het Vu medisch centrum is aangewezen als traumacentrum en beschikt over een traumahelikopter. De afdeling IC-kinderen heeft een vooraanstaande functie in transport van ernstig zieke kinderen. Patiënten worden met een transportbrancard vervoerd onder begeleiding van een IC arts en IC verpleegkundige.
GA NAAR VUMC.NL

UMCN Nijmegen

De intensive care kinderen (ICK) bestaat uit 8 bedden met een uitbreidingsmogelijkheid van vier bedden en is onderdeel van het universitair medisch centrum (UMC) St Radboud. De ICK vormt tezamen met units voor volwassen intensive care en medium care een grote afdeling voor intensive care geneeskunde voor kinderen en volwassenen. Hierbij worden kennis en ervaring van volwassen en kinder IC gedeeld. De volwassen IC heeft een ECMO programma voor volwassenen en oudere kinderen. Voor jongere kinderen is er een ECMO voorziening op de neonatologische intensive care. ECMO staat voor extra corporele membraan oxygenatie hart-long machine).De ICK heeft een grote regionale functie in Oost Nederland. Tevens heeft het UMC St Radboud een grote afdeling traumatologie en via het helikopter mobiel medisch team worden reumapatiënten uit de weide regio naar dit centrum vervoerd. De afdeling intensive care is gehuisvest in een nieuw gebouw waarbij alle units dicht bij elkaar liggen, tevens zijn er uitsluitend eenpersoonskamers. Ouders kunnen zodoende ten alle tijden bij hun kind slapen en er is maximale privacy. De ICK heeft een onderzoeksprogramma op het gebied van bloedsomloop bij ernstige zieke kinderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de volwassen intensive care, de neonatologie, de faculteit technische geneeskunde uit Enschede en het bedrijfsleven. In dit onderzoeksprogramma zijn meerdere promovendi werkzaam.
GA NAAR UMCN.NL

MUMC Maastricht

Op de Pediatrische intensive care van het Maastricht Universitair Medisch Centrum worden kinderen opgenomen waarvan de gezondheidstoestand een continue bewaking van de vitale functies vraagt. De PICU heeft 8 operationele bedden en de ruimte om 2 extra bedden te realiseren in de toekomst. De PICU is onderdeel van de kinderzorgeenheid waar o.a. een oncologie unit onder vallen.
GA NAAR AZM.NL

UMCU Utrecht

De Intensive Care Kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het is een afdeling met 16 bedden, waar ruim 750 patiënten per jaar worden opgenomen en waar nagenoeg het gehele pakket van zorg voor ernstig zieke kinderen wordt geboden. De Intensive Care Kinderen maakt deel uit van het Kinderhartcentrum van het WKZ en is daarmee 1 van de 4 centra voor kinder hartchirurgie in Nederland. Beenmerg transplantaties zijn een speerpunt binnen het WKZ waardoor er ruime ervaring is in de opvang en behandeling van complicaties na beenmergtransplantatie. Met het centrum van thuisbeademing (CTB) van het UMC Utrecht is een nauw samenwerkingsverband. Het WKZ heeft een regio functie voor midden Nederland.
GA NAAR UMCUTRECHT.NL